Gebeurtenis

Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Biezestraat 17 te Hamme

landschappelijk booronderzoek
ID
1072485
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072485

Beschrijving

Er werden in totaal 12 manuele boringen uitgevoerd. De 12 landschappelijke boringen werden in een verspringend driehoeksgrid van ca. 20x24 meter uitgezet. 

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: HOLSTEIN, C. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Biezestraat 17 te Hamme, ABO Archeologische Rapporten 1339, Aartselaar
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Biezestraat 17 (Hamme)
Er kan op basis van de uitgevoerde boringen geconcludeerd worden dat het hele onderzoeksgebied vergraven is geweest. Archeologisch relevante lagen zijn afwezig.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Biezestraat 17 te Hamme [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072485 (Geraadpleegd op )