Gebeurtenis

Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Biezestraat 17 te Hamme

landschappelijk booronderzoek
ID
1072485
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072485

Beschrijving

Er werden in totaal 12 manuele boringen uitgevoerd. De 12 landschappelijke boringen werden in een verspringend driehoeksgrid van ca. 20x24 meter uitgezet. 

Auteurs :  ABO NV
Datum  : 27-10-2020

Bronnen

Bron: HOLSTEIN, C. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Biezestraat 17 te Hamme, ABO Archeologische Rapporten 1339, Aartselaar
Type: literatuur
Datum: 09-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Biezestraat 17 (Hamme)
Er kan op basis van de uitgevoerde boringen geconcludeerd worden dat het hele onderzoeksgebied vergraven is geweest. Archeologisch relevante lagen zijn afwezig.