Gebeurtenis

Vooronderzoek Poperinge Ieperstraat 216

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072491
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072491

Beschrijving

Er werden tijdens de saneringswerken diverse testputten uitgegraven ter nazicht en monitoring van de vervuiling en sanering.

Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. 2020: Nota Poperinge Ieperstraat 216. Verslag van Resultaten, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ieperstraat 216 (Poperinge)
Bij de sanering werd nagegaan of de vervuiling en de sanering een eventueel bewaard archeologisch niveau heeft verstoord. Op het terrein kunnen geen archeologische sporen meer bewaard zijn.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Poperinge Ieperstraat 216 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072491 (Geraadpleegd op )