Gebeurtenis

Vooronderzoek Lebbeke Lebbeke Hof ten DIjke

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, geofysisch onderzoek, sleuvenonderzoek
ID
1072503
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072503

Beschrijving

Het geofysisch onderzoek bestond uit EMI en GPR onderzoek. Het proefsleuvenonderzoek werd georiënteerd op de resultaten van het proefsleuvenonderzoek. 

Auteurs :  GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN DE VELDE, S., JACOPS, J., ROZEK, J. en SAEY, T. 2020: Verslag van Resultaten Proefsleuvenonderzoek 2019K200, Bredene
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hof ten Dijke (Lebbeke)
Het gevoerde onderzoek bevestigde de aanwezigheid en, in de mate van het mogelijke, de dimensies van de historische walgracht. Het aantal ingezamelde artefacten uit haar vullingspakketten is klein en bijgevolg hun waarde als temporele duiding beperkt te plaatsen in de 14de-15de eeuw, als fragmenten daterend uit de 18de-19de eeuw zijn aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Lebbeke Lebbeke Hof ten DIjke [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072503 (Geraadpleegd op )