Gebeurtenis

Vooronderzoek Genk, Mosselerlaan

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072505
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072505

Beschrijving

Het terrein werd onderzocht door middel van zeven NW-ZO georiënteerde proefsleuven met een totale oppervlakte van 1160 m².

Auteurs :  ARON bvba
Datum  : 27-10-2020

Bronnen

Bron: VANAENRODE, W., LEES, T., DE LANGHE H. en DRIESEN, P. 2020: RAPPORT 923 Nota Genk, Mosselerlaan Ontwikkeling site ‘Clarissenklooster’, Aron bvba, Tongeren
Type: literatuur
Datum: 09-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Mosselerlaan 32 (Genk)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden noch archeologische sporen, noch archeologische vondsten aangetroffen.