Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Rutsveld Oost

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072509
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072509

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. De aanwezige plaggenbodem bood immers potentieel voor een goede bewaring van archeologische sporen. Er werd gewerkt met parallelle en continue proefsleuven, 4 in totaal. De onderzochte oppervlakte bedraagt 508 m2. Dit is 9,4% van het totale onderzoeksgebied dat een oppervlakte heeft van 5515 m2. Indien we de onderzochte oppervlakte berekenen ten opzichte van de door de te behouden hoogstammige vegetatie daadwerkelijk voor onderzoek beschikbare oppervlakte van 4427 m2, bedraagt de dekkingsgraad 11,5%. Er werden geen kijkvensters aangelegd omwille van de afwezigheid van archeologisch relevante sporen. Verspreid over het onderzoeksgebied werden vijf profielkolommen geregistreerd. Onder de dikke antropogene humus-A-horizont (50 tot 75cm) waarin 2 tot soms 3 lagen te onderscheiden waren, tekende zich de Cg-horizont af met plaatselijk restanten van een Bsh-horizont als relict van een verdwenen podzol. De bodem is te beschrijven als Zbm dus een droge zandbodem onder een plaggendek. In de Cg-moederbodem waren plaatselijk brokken ijzerzandsteen aanwezig. 

Bron     : DE BEENHOUWER J., GEELEN N. & ARCKENS M. 2020: Nota Herentals Rutsveld. Resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek, Fodio Folio 70, Wijnegem.
Auteurs :  De Beenhouwer, Jan
Datum  :

Bronnen

Bron: DE BEENHOUWER J., GEELEN N. & ARCKENS M. 2020: Nota Herentals Rutsveld. Resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek, Fodio Folio 70, Wijnegem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Rutsveld (Herentals)
Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Het terrein werd gekenmerkt door een dikke plaggenbodem wat mogelijk een beschermende factor was voor aanwezige archeologische sporen. Buiten laatmiddeleeuwse ontginningssporen werden echter geen relevante archeologische sporen of vondsten waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Rutsveld Oost [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072509 (Geraadpleegd op )