Gebeurtenis

Vooronderzoek Aalst Brakelstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072520   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072520

Beschrijving

Voor de verkaveling van een klein binnengebied werden 9 proefsleuven aangelegd op het terrein.

Bron     : ACKE B., BRACKE M. & FONTEYN P. 2020: Nota Aalst Brakelstraat, Moerbeke-Waas.
Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  : 22-10-2020

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. & FONTEYN P. 2020: Nota Aalst Brakelstraat, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Brakelstraat 14 (Aalst)
Op enkele percelen werd tijdens een proefsleuvenonderzoek enkele sporen aangetroffen. Het gaat om kuilen en greppels. Het terrein vertoonde ook verstoringen door eerdere bebouwing.