Gebeurtenis

Vooronderzoek Gent Mariakerke Beekstraat 10

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072531
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072531

Beschrijving

De zone van de geplande werken is ca. 3272m² groot. Gezien langs de noordoostelijke grens en in de zuidelijke hoek enkele bomen behouden dienden te blijven, kon slechts 2746m² worden onderzocht. De onderzoekbare zone besloeg aldus nog ca. 2.484m². Hiervan werd ca. 350,8m² onderzocht door middel van proefsleuven.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE, M. en BRACKE, M. en FONTEYN, P. 2020: Nota Mariakerke Beekstraat 10 Verslag van Resultaten, Moerbeke-Waas
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Beekstraat 10 (Gent)
Gezien geen relevante archeologische sporen werden aangetroffen binnen de grenzen van het plangebied en het terrein bovendien in grote mate verstoord is door recente bouwactiviteiten, wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Gent Mariakerke Beekstraat 10 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072531 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.