Gebeurtenis

Nota Houthulst Nijverheidsstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID: 1072532   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072532

Beschrijving

Bij de proefsleuven werden verspreid over het terrein vier houtskoolmeilers aangetroffen. Hierin werd geen vondstmateriaal gevonden, maar op basis van de vorm werden deze in de volle middeleeuwen gedateerd.

Daarnaast werden er over het gehele terrein greppels aangetroffen die in verband gebracht konden worden met 19de of vroege 20ste eeuwse bosbouw. Deze hadden hoofdzakelijk een zuidwest-noordoost oriëntatie, met een tussenafstand van 4 à 5 meter.

Een deel van de greppels uit deze periode kon op basis van luchtfoto's uit WO1 gelinkt worden aan een weg die door het plangebied liep.

Verspreid over het terrein werden verschillende sporen aangetroffen die gelinkt konden worden aan WO1. Het gaat om 72 bomkraters, met een diameter tussen 0,5 en 5,5 meter, en fragmenten van vier loopgraven. drie van deze loopgraven waren reeds gekend door middel van luchtfotografie.

Bron     : HEYVAERT B. 2020: Nota Proefsleuvenonderzoek Houthulst - Nijverheidsstraat (prov. West-Vlaanderen), Ingelmunster.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  : 22-10-2020

Bronnen

Bron: HEYVAERT B. 2020: Nota Proefsleuvenonderzoek Houthulst - Nijverheidsstraat (prov. West-Vlaanderen), Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum: 30-05-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nijverheidsstraat 16 (Houthulst)
Bij het proefsleuvenonderzoek te Houthulst Nijverheidsstraat werden voornamelijk (bosbouw)greppels uit de sub-recente periode aangetroffen. Daarnaast werden ook enkele loopgraven uit WO1 aangetroffen en enkele houtskoolmeilers die mogelijk in de volle middeleeuwen te dateren zijn.