Gebeurtenis

Vooronderzoek Halen Lindestraat, Hagelandstraat, Gemengde Brigadestraat (21.538B)

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072537
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072537

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek volgde op een landschappelijk booronderzoek. Het proefsleuvenonderzoek binnen het terrein voor grondverbetering vond plaats op maandag 10 augustus 2020. In totaal werd er 491 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek, goed voor een dekkingsgraad van 17,2 %. 
In de bodem bevindt zich bovenaan een ca. 38 cm dikke bruine A-horizont. In het merendeel van het plangebied dekt deze een lemige beige-bruine Bt-horizont af die gemiddeld 10 à 20 cm dik is. De C-horizont bevindt zich gemiddeld op 40 à 60 cm-mv en is oranje – geel van kleur.

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Bronnen

Bron: PEPERMANS, J. en VERRIJCKT, J. 2020: Nota Halen, Loksbergen. Gemengde Brigadestraat: Verslag van Resultaten, Beerse
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gemengde Brigadestraat, Hagelandstraat, Lindestraat (Halen)
Er is één antropogeen spoor aangetroffen, wellicht een paalkuil waarvan de datering door het gebrek aan vondstmateriaal onbekend is. Er werden enkele losse vondsten gedaan, waaronder enkele scherven Romeins aardewerk en één fragment van een imbrex, en twee vuurstenen artefacten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Halen Lindestraat, Hagelandstraat, Gemengde Brigadestraat (21.538B) [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072537 (Geraadpleegd op )