Gebeurtenis

Vooronderzoek Erps-Kwerps Kammestraat

verkennend archeologisch booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072541
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072541

Beschrijving

Op 15 mei 2020 boorden aardkundigen acht boringen binnen het plangebied. De bedoeling van de boringen bestond in het controleren
van de intactheid van het bodemprofiel, de diepte van het archeologisch vlak en het reconstrueren van de bodem- en landschapsgenese binnen het plangebied.

Het verkennend archeologisch booronderzoek bestond uit 62 boringen.

Op 11 augustus werd door een aardkundige vijf waarderende archeologische boringen geplaatst binnen het plangebied. Er werd gekozen om het waarderend booronderzoek uit te voeren tijdens het proefsleuvenonderzoek. Dat onderzoek werd uitgevoerd op 11 en 12 augustus. Er werden zes proefsleuven aangelegd en twee kijkvenster voor een totale oppervlakte van 809 m². Het totale plangebied voor proefsleuvenonderzoek omvat ca. 7160 m², waardoor 11,30 % onderzocht werd.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: HERMANS M. & PAWELCZAK P. 2020: Nota Kortenberg, Kammestraat Deel 1: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1569, Bassevelde
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kammestraat (Kortenberg)
De toekomstige ontwikkelingen op het terrein omvatten een verkaveling, waarbij de verstoring van het gehele bodemarchief verwacht wordt. Hierdoor komt potentieel aanwezig archeologisch erfgoed in gevaar. Echter toonden het landschappelijk booronderzoek, het verkennend archeologisch booronderzoek, het waarderend archeologisch booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek aan dat de kans op het aantreffen van archeologische vindplaatsen binnen het plangebied zeer klein is.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Erps-Kwerps Kammestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072541 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.