Gebeurtenis

Vooronderzoek Houthulst Koordendraaiershoek

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072545
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072545

Beschrijving

Het terrein werd geëvalueerd door middel van 9 proefsleuven/ kijkvensters.
Tijdens de aanleg van de sleuven werden 7 bodemkundige profielen geplaatst, teneinde de bodemopbouw te kunnen vaststellen. Deze dekkingsgraad wordt onderverdeeld in 10% continue sleuven en 2,5% kijkvensters, dwarssleuven en volgsleuven.

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 23-10-2020

Bronnen

Bron: VERDEGEM S. 2020: Koordendraaiershoek (Houthulst, West-Vlaanderen) Projectcode: 2020B106, Sint-Michiels-Brugge
Type: literatuur
Datum: 06-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Koordendraaiershoek (Houthulst)
Er werden twee recente greppels en een 15-tal bomkraters aangesneden. De greppels zijn vermoedelijk te dateren in de Nieuwste Tijd terwijl de bomkraters met zekerheid in de Eerste Wereldoorlog te plaatsen zijn.