Gebeurtenis

Vooronderzoek Houthulst Koordendraaiershoek

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072545
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072545

Beschrijving

Het terrein werd geëvalueerd door middel van 9 proefsleuven/ kijkvensters.
Tijdens de aanleg van de sleuven werden 7 bodemkundige profielen geplaatst, teneinde de bodemopbouw te kunnen vaststellen. Deze dekkingsgraad wordt onderverdeeld in 10% continue sleuven en 2,5% kijkvensters, dwarssleuven en volgsleuven.

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Bronnen

Bron: VERDEGEM S. 2020: Koordendraaiershoek (Houthulst, West-Vlaanderen) Projectcode: 2020B106, Sint-Michiels-Brugge
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Koordendraaiershoek (Houthulst)
Er werden twee recente greppels en een 15-tal bomkraters aangesneden. De greppels zijn vermoedelijk te dateren in de Nieuwste Tijd terwijl de bomkraters met zekerheid in de Eerste Wereldoorlog te plaatsen zijn.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Houthulst Koordendraaiershoek [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072545 (Geraadpleegd op )