Gebeurtenis

Vooronderzoek Frans Robbrechtsstraat/Bosch

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072546
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072546

Beschrijving

Op het perceel aan de hoek van de Frans Robberechtsstraat en Bosch werd op 20/5/2020 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden 4 proefsleuven en 3 kijkvensters gegraven. De sleuven werden voornamelijk parallel aan Bosch aangelegd.

Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  :

Bronnen

Bron: SIEMONS J. & HUIZER J. 2020: Wemmel, Frans Robbrechtsstraat en Bosch. Nota Proefsleuvenonderzoek, VEC Nota 749, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bosch, Fr. Robbrechtsstraat (Wemmel)
Frans Robbrechtsstraat - Bosch: 2 vlakken, een aan de top van het colluvium en 1 aan de top van het Bt-horizont. Beide dateren waarschijnlijk uit de middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Frans Robbrechtsstraat/Bosch [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072546 (Geraadpleegd op )