Gebeurtenis

Vooronderzoek Keerbergen Vijfstraten

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID: 1072549   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072549

Beschrijving

Het archeologische vooronderzoek kadert in de aanvraag van een omgevingsvergunning voor eenĀ verkaveling.

Het landschappelijke booronderzoek werd uitgevoerd op 4 oktober 2019. Tijdens de uitvoering van het verkennende archeologische booronderzoek werden er in totaal 35 boringen geplaatst. Dat booronderzoek werd uitgevoerd op maandag 25 november 2019.

In totaal werd er 464 mĀ² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek. Dit komt overeen met 11,8 % van de totale oppervlakte van het plangebied. Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op donderdag 19 december.

Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  : 23-10-2020

Bronnen

Bron: VERRIJCKT J. & KEERSMAEKERs E. 2020: Nota Proefsleuvenonderzoek Keerbergen, Vijfstraten Verslag van Resultaten. J. Verrijckt Archeologie & Advies 235 Beerse
Type: literatuur
Datum: 06-01-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vijfstraten (Keerbergen)