Gebeurtenis

Vooronderzoek Keerbergen Vijfstraten

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1072549
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072549

Beschrijving

Het archeologische vooronderzoek kadert in de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een verkaveling.

Het landschappelijke booronderzoek werd uitgevoerd op 4 oktober 2019. Tijdens de uitvoering van het verkennende archeologische booronderzoek werden er in totaal 35 boringen geplaatst. Dat booronderzoek werd uitgevoerd op maandag 25 november 2019.

In totaal werd er 464 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek. Dit komt overeen met 11,8 % van de totale oppervlakte van het plangebied. Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op donderdag 19 december.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: VERRIJCKT J. & KEERSMAEKERs E. 2020: Nota Proefsleuvenonderzoek Keerbergen, Vijfstraten Verslag van Resultaten. J. Verrijckt Archeologie & Advies 235 Beerse
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vijfstraten (Keerbergen)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Keerbergen Vijfstraten [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072549 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.