Gebeurtenis

Vooronderzoek Ieper Oude Bellewaerdestraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072550
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072550

Beschrijving

De archeologienota waarbinnen de proefsleuven werden uitgevoerd bestonden uit drie zones van in totaal 221.806 m². Op twee van deze zones was reeds een terreinophoging uitgevoerd en gaat het om een regularisatie van deze werken.

De laatste zone bestond uit twee delen. Eén deel waar een waterbekken was gepland dat reeds in 2018 archeologisch onderzocht werd en een loods waar proefsleuven werden aangelegd. Deze loods heeft een oppervlakte van 5851 m². Er werden 678 m² aan proefsleuven en kijkvensters aangelegd.

Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: HEYVAERT B. 2020: Archeologienota Ieper - Oude Bellewaerdestraat (prov. West-Vlaanderen), Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:

Bron: HEYVAERT B. & VANHOUTTE C. 2020: Archeologienota Ieper - Oude Bellewaerdestraat (prov. West-Vlaanderen), Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Oude Bellewaardestraat 1 (Ieper)
In het kader van de bouw van een loods werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn sporen uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd en uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Ieper Oude Bellewaerdestraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072550 (Geraadpleegd op )