Gebeurtenis

Vooronderzoek Stekene Voorhoutsestraat

verkennend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072566
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072566

Beschrijving

Het terrein werd uiteindelijk geëvalueerd door middel van twee proefsleuven (of werkputten) en één kijkvenster. De aangelegde proefsleuven en kijkvensters waren in totaal goed voor een oppervlakte van 358,371 m². Daarmee werd 11,31% van het totale projectgebied van 3.186
m² archeologisch onderzocht. 

Er werden eveneens drie bodemprofielen geregistreerd. Daaruit blijkt dat de menselijke verstoring in de vorm van een ploeglaag tot maximaal 0,70m onder het huidige maaiveld reikt.


Onder ploeglaag bevond zich op sommige plaatsen een A/E horizont. De moederbodem, waarin zich ook het archeologisch relevante niveau bevindt, situeert zich op ongeveer 0,90m onder het huidige maaiveld. De bodemtextuur bestond uit zand.

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Bronnen

Bron: WILLAERT, R. 2020: Voorhout 38 (Stekene, Oost-Vlaanderen) Projectcodes: 2019I303, 2020G60, 2020H66, 2020F367 Juli 2020 NOTA VOORONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM, Sint-Michiels-Brugge
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Voorhout 38 (Stekene)
Tijdens de terreinevaluatie werden vijf archeologisch relevante sporen geregistreerd. De archeologische sporen bestonden allemaal uit gracht- en greppelsegmenten. Er werden geen vondsten aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Stekene Voorhoutsestraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072566 (Geraadpleegd op )