Gebeurtenis

Vooronderzoek Bosstraat - Cicindria - Heusdenstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072568
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072568

Beschrijving

Begin juli 2020 werd door Aron bv een eerste deel van zone 3 door middel van proefsleuven onderzocht. Het betrof het noordelijke deel van deze zone van Kerkom – Dorp tot aan pompstation 3. 

Dit proefsleuvenonderzoek is nodig om sporensites uit latere perioden op te sporen en de aard, omvang, datering, bewaring en waarde ervan te evalueren.

Er werden 6 profielputten aangelegd om de bodemopbouw te kunnen bepalen.

De aanleg van de sleuven en kijkvensters gebeurde machinaal door middel van een 16 ton kraan op rupsbanden voorzien van een platte graafbak van 2 m breed. De sleuven werden aangelegd op het eerste archeologisch relevante vlak dat zich vlak onder het ophogingspakket bevond, op een diepte variërend van 80 tot 110 cm onder het maaiveld. Dieper kon niet gegraven worden omwille van veiligheidsoverwegingen. Daarnaast was er onvoldoende ruimte om sleuven getrapt aan te leggen.

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 25-11-2020

Bronnen

Bron: AUGUSTIN, S., DE LANGHE, H. en DRIESEN, P. 2020: RAPPORT 904 Nota Kerkom, Heusdenstraat Zone 3 Cicindria, Tongeren
Type: literatuur
Datum: 07-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bosstraat (Gingelom), Cicindria, Heusdenstraat (Sint-Truiden)
Het proefsleuvenonderzoek leverde vier sporen op; een muurfragment en een laag centraal op het onderzocht terrein en twee uitbraaklagen in het zuiden. De vier sporen werden aangetroffen in de postmiddeleeuwse ophogingslaag en zijn hoogstwaarschijnlijk te linken aan een molenhuis en hoeve ten westen van het projectgebied, gedateerd in 1667. Dit molenhuis was aanhorigheid bij het kasteel van Kerkom, gesitueerd ten noorden van het huidige projectgebied.