Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Hoogstraten Gestelsestraat 37A

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072571
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072571

Beschrijving

Het onderzoek bestond uit de aanleg van 14 proefsleuven, verdeeld over drie zones. Daarmee is een dekkingsgraad van 12,7% bereikt.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 26-10-2020

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. & WYNS G. 2020: Nota Meer Gestelsestraat, Moerbeke.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gestelsestraat 37A (Hoogstraten)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek zijn perceelsgreppels uit de nieuwe en/of nieuwste tijd gevonden.