Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Hasselt Kempische Kaai

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072592
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072592

Beschrijving

In het kader van werken werd een archeologische vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd door middel van proefsleuven. Er werden 5 proefsleuven en 1 uitbreiding aangelegd. De sleuven werden laagsgewijs aangelegd tot de maximum verstoringsdiepte door de aanwezigheid van colluviale en alluviale lagen.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 27-10-2020

Bronnen

Bron: LINTEN S. & PAWELCZAK P. 2020: Nota Hasselt, Kempische Kaai, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kempische Kaai (Hasselt)
Tijdens het sleuvenonderzoek werd vastgesteld dat het terrein in het verleden al een verstoring gekend had maar dat er onder nog een stratigrafie van colluviale en alluviale afzettingen bewaard was. De ouderdom van de afzettingen is onbekend.