Gebeurtenis

Vooronderzoek Brugge Boudewijnkanaal

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072595
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072595

Beschrijving

De grachten hebben overwegend een noord-zuid tot noordoost-zuidwest oriëntatie. Eén sleuf was met een noordwest-zuidoost oriëntatie.

Er werden 11 proefsleuven aangelegd en 4 kijkvensters voor een totale oppervlakte van 3.336,19 m².
De totale advieszone voor proefsleuvenonderzoek omvat 28.340 m², waardoor 11,77 % onderzocht werd.

Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: SAELENS, D. 2020: Nota Brugge Boudewijnkanaal zone 3, Bassevelde
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dudzeelse Steenweg, Ronselarestraat (Brugge)
In totaal werden dertig sporen aangetroffen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden een aantal archeologische sporen aangesneden. Door het grotendeels ontbreken van vondstmateriaal uit de aangetroffen sporen is het niet mogelijk het merendeel van de greppels en kuilen te dateren.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Brugge Boudewijnkanaal [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072595 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.