Gebeurtenis

Vooronderzoek Zwevegem Losschaert

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072597
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072597

Beschrijving

Op basis van de archeologienota werd een zone van ca. 5.672m² afgebakend waarbinnen het proefsleuvenonderzoek diende plaats te vinden. Op basis van de sloopbegeleiding met profielputten kon vastgesteld worden dat er geen potentieel tot kennisvermeerdering meer is ter hoogte van de sterk
verstoorde zones (kelders, funderingen). De kelders en funderingen die tijdens de sloopbegeleiding werden vastgesteld hebben in totaal een oppervlakte van 206m². Concreet werden er 4 proefsleuven en 2 kijkvensters aangelegd met een totale oppervlakte van 478m². De gezamenlijke oppervlakte van de kelders en funderingen van de sloopbegeleiding, de profielputten en de proefsleuven bedraagt dus 684m². Dit stemt overeen met een dekkingsgraad van 12,06%.

Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DE HOOGHE, G. en PRAET, M. 2019: ARCHEOLOGISCHE EVALUATIE VAN HET BODEMARCHIEF TER HOOGTE VAN DE HINNESTRAAT TE ZWEVEGEM (WESTVLAANDEREN) NOTA VERSLAG VAN RESULTATEN, Gent
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Losschaardstraat (Zwevegem)
Er werden slechts 3 archeologische sporen aangetroffen waarvan 2 krenggraven van (zeer) recente aard. Daarnaast werden 2 losse vondsten uit de 19de eeuw teruggevonden. Verder kon vastgesteld worden dat de funderingen en kelders van de hoevegebouwen het studiegebied sterk hebben verstoord. Verder bevond zich binnen het zuidoostelijk gebouw een mestput die onder archeologische begeleiding verwijderd werd. Op deze locatie werden eveneens geen archeologische resten aangetroffen vanwege de diepgaande verstoring op deze locatie.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Zwevegem Losschaert [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072597 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.