Gebeurtenis

Opgraving Sint-Gillis-Waas Reepstraat fase 1

onderzoek van gewervelde diersoorten, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen
ID
1072600
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072600

Beschrijving

Vlakdekkende opgraving Fase 1. 

Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  :

Bronnen

Bron: DE PUYDT ., VAN NESTE T., MOENS J., HANECA K., LENTACKER A., DEFORCE K., COOREMANS B. 2018: Sint-Gilis-Waas - Reepstraat. Archeologierapport van een toevalsvondst, Brussel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Reepstraat (Sint-Gillis-Waas)
Tijdens de verschillende fasen van het onderzoek werden sporen en structuren uit de ijzertijd en Romeinse periode aangetroffen, en sporen van landbouwactiviteiten vanaf de late/ volle middeleeuwen en Nieuwe tijden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Sint-Gillis-Waas Reepstraat fase 1 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072600 (Geraadpleegd op )