Gebeurtenis

Vooronderzoek Bornem Klein-Mechelen 18A

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072602
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072602

Beschrijving

Tussen 2 maart en 4 juni 2020 werd het vooronderzoek uitgevoerd. Eerst werden er 5 handmatige landschappelijke boringen uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het onderzoek werd vervolgens overgegaan naar een proefsleuvenonderzoek. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 5 sleuven en 4 kijkvensters aangelegd. De sleuven werden op een aantal plaatsen onderbroken om terrein-technische redenen. Op basis van het proefsleuvenonderzoek is ca. 1386 m2 onderzocht van een terrein met een oppervlakte van 16414,93 m2. Dit komt neer op een dekkingsgraad van ca. 8,44%. 

Auteurs: Hertoghs, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VAN EYNDE M. 2020: Nota Bornem Klein-Mechelen, Adede archeologisch rapport 579, Gent.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Klein-Mechelen 18A (Bornem)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden slechts drie kuilen en vier greppels aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om kuilen en greppels uit de nieuwe tijd- nieuwste tijd. De greppels kunnen in verband gebracht worden met een landweg die is weergegeven op de Vandermaelenkaart.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Bornem Klein-Mechelen 18A [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072602 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.