Gebeurtenis

Vooronderzoek Bornem Klein-Mechelen 18A

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072602
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072602

Beschrijving

Tussen 2 maart en 4 juni 2020 werd het vooronderzoek uitgevoerd. Eerst werden er 5 handmatige landschappelijke boringen uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het onderzoek werd vervolgens overgegaan naar een proefsleuvenonderzoek. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 5 sleuven en 4 kijkvensters aangelegd. De sleuven werden op een aantal plaatsen onderbroken om terrein-technische redenen. Op basis van het proefsleuvenonderzoek is ca. 1386 m2 onderzocht van een terrein met een oppervlakte van 16414,93 m2. Dit komt neer op een dekkingsgraad van ca. 8,44%. 

Auteurs :  Hertoghs, Sarah
Datum  : 28-10-2020

Bronnen

Bron: VAN EYNDE M. 2020: Nota Bornem Klein-Mechelen, Adede archeologisch rapport 579, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Klein-Mechelen 18A (Bornem)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden slechts drie kuilen en vier greppels aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om kuilen en greppels uit de nieuwe tijd- nieuwste tijd. De greppels kunnen in verband gebracht worden met een landweg die is weergegeven op de Vandermaelenkaart.