Gebeurtenis

Vooronderzoek Gent Nieuwland 54

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072629
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072629

Beschrijving

Naar aanleiding van een nieuwbouwproject met ondergrondse parkeergarage werden 4 sleuven aangelegd om het archeologisch potentieel van dit stadsdeel na te gaan.

Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  : 29-10-2020

Bronnen

Bron: DE SMAELE B. & PIETERS H. 2020: Nota van het uitgesteld vooronderzoek op de site Nieuwland 54 te Gent, Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 118, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nieuwland 54 (Gent)
De 4 proefsleuven bevonden zich in een Stadsdeel van Gent dat rond de 14de eeuw bij de stad werd opgenomen. Het gebied bleef lang drassig, gezien het gelegen is in het alluvium van de Leie en werd ontwaterd door greppels. Na een ophogingsfase werd het gebied in gebruik genomen voor bewoning, mogelijks al vanaf de late middeleeuwen.