Gebeurtenis

Vooronderzoek Waasmunster Neerstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072641
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072641

Beschrijving

Vijf proefsleuven van 2m breed  met een minimale afstand van 10-15m gaven een opportune verdeling over het onderzoeksgebied te creëren. Hierbij is voor de proefsleuven een 10% dekkingsgraad aangehouden. 2,5% aan kijkvensters werd onderzocht. In totaal werd er 410m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek. Dit komt overeen met 12,3% van de totale oppervlakte van het plangebied. Daarvan bestond 54m² uit kijkvensters.

 

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Bronnen

Bron: VERRIJCKT, J. en PEPERMANS, J. 2020: Nota proefsleuvenonderzoek Neerstraat Waasmunster, Beerse
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Neerstraat (Waasmunster)
Enkele losse vondsten handgevormd aardewerk en een bewerkt silex-fragment wijzen wel op menselijke aanwezigheid in de omgeving. Mogelijk bevindt een archeologische site zich elders nabij het plangebied, misschien ten zuidwesten ervan.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Waasmunster Neerstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072641 (Geraadpleegd op )