Gebeurtenis

Vooronderzoek Herkenrodesingel

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072642
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072642

Beschrijving

Het plan was proefsleuvenonderzoek te doen als volgt: een dekkingsgraad van 12,5% het uitgangspunt, waarvan 10% voor de sleuven en 2,5% voor kijkvensters, dwarssleuven en volgsleuven. Concreet vertaalde dit zich naar 3 proefsleuven van 2m breed met een totale oppervlakte van 1.175m², wat neerkwam op een dekkingsgraad van 10,3%. Er is afgeweken van het programma van maatregelen van de archeologienota door te opteren om de noordelijk gelegen lange sleuf te vervangen door profielputten. Er werd één sleuf aangelegd parallel met de Herkenrodesingel, in de lengte van het onderzoeksgebied en één sleuf dwars op de Herkenrodesingel. De geplande noordelijke sleuf werd niet aangelegd omdat de zone te verstoord was. 

Het onderzoeksgebied is ca. 6.857m², waarvan de sleufoppervlakte ca. 410m² bedraagt en de totale oppervlakte van de profielputten ca. 12m². Er werd geen kijkvenster aangelegd, wegens de te hoge verstoringsgraad.

 

Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: CLEDA, B. 2020: Proefsleuvenonderzoek ter hoogte van de Herkenrodesingel te Hasselt (Prov. Limburg), Aartselaar
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Herkenrodesingel (Hasselt)
Geen vondsten, te verstoorde bodem.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Herkenrodesingel [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072642 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.