Gebeurtenis

Vooronderzoek Kortrijk Heule kunstgrasveld

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072646
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072646

Beschrijving

Gezien er geen bodemontwikkelingshorizonten of goed bewaarde begraven bodems aangetroffen zijn was de trefkans inzake in-situ bewaarde artefactensites zeer gering. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd 877,7 m2, ofwel 11,3% van de te onderzoeken oppervlakte, aan proefsleuven aangelegd. Daarnaast werd 106,4 m2 door middel van kijkvensters onderzocht, wat overeenkomt met 1,4 %. De totale onderzochte oppervlakte bedraagt 984,1 m² of 12,7% van het onderzoeksterrein. 

Bron: DE BRANT, R., DERYCKERE, J., VANBRABANT, E. en GHYSELBRECHT, E. 2020: Heule Kunstgrasveld (Kortrijk, West-Vlaanderen) Projectcode: 2020D149, Sint-Michiels-Brugge
Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DE BRANT, R., DERYCKERE, J., VANBRABANT, E. en GHYSELBRECHT, E. 2020: Heule Kunstgrasveld (Kortrijk, West-Vlaanderen) Projectcode: 2020D149, Sint-Michiels-Brugge
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Steenstraat 140-152 (Kortrijk)
Binnen het projectgebied werden 43 sporen geregistreerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Kortrijk Heule kunstgrasveld [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072646 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.