Gebeurtenis

Vooronderzoek Tremelo Kapellestraat

metaaldetectie, sleuvenonderzoek
ID
1072649
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072649

Beschrijving

Er werden drie werkputten aangelegd met als doel inzicht te krijgen in de aanwezige sporencluster uit het geofysische onderzoek en meer kennis te vergaren over de context van de metaaldetectie vondsten.

Binnen de twee grote werkputten werd telkens een enkel archeologische vlak aangelegd en ook een profielput gegraven. De profielen in de putten werden telkens aangevuld door middel van boringen. In totaal werd een oppervlak van 833 m2 open gelegd.

 

Bron     : WILLLEMS, M., CLAEYS, J. en VANMONTFORT, B. 2020: Tremelo - Kapellestraat Eindverslag, Leuven
Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 03-11-2020

Bronnen

Bron: WILLLEMS, M., CLAEYS, J. en VANMONTFORT, B. 2020: Tremelo - Kapellestraat Eindverslag, Leuven
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kapellestraat (Tremelo)
Onderzoek in functie van evaluatie voor mogelijke bescherming. Er werden echter enkel sporen zonder ruimtelijke samenhang, en artefacten uit de postmiddelleeuwse periode aangetroffen.