Gebeurtenis

Alken Boskoopweg archeologisch onderzoek

dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen
ID
1072653
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072653

Beschrijving

De vlakdekkende opgraving is uitgevoerd tussen 6 en 24 november 2017 door VUhbs B.V.  Bij aanvang bleek dat rondom het terrein een weg was aangelegd. Hierlangs moest ongeveer 3 m. vrijgehouden worden om buiten het bereik van reeds gelegde leidingen te blijven. Daarom zijn de werkputten aan de noordzijde een stuk korter en is werkput 4 is aan de oostzijde een stuk minder breed. In het zuidwestelijk deel van het terrein waren twee gronddepots aanwezig. Deze zijn tijdens het onderzoek verplaatst. De werkputten zijn als stroken aangelegd met een noordzuidelijke oriëntatie en met afmetingen van ca. 75 bij 15 m. De eerste werkput is in het oostelijk deel aangelegd waarna telkens een strook is overgeslagen in verband met het plaatsen van de stort. Het vlak van werkput 1 is grotendeels verdiept tot een tweede vlak om te controleren of nog sporen onder de kuil aanwezig waren. Tevens zijn plaatselijk tweede vlakken aangelegd in werkputten 2 en 3. In totaal is 5631 m² open gelegd op vlak 1. Op vlak 2 is 590 m2 onderzocht, op vlak 3 21 m2 en op vlak 4 2 m2.
.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VUhbs archeologie

Bronnen

Bron: WESTDORP M., M. GROENHUIJZEN, H. VAN HAASTER & J. VAN HEMERT 2020: Een archeologische opgraving in het plangebied Alken - Kouterman, ZAN 812, Amsterdam.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Boskoopweg (Alken)
De meeste sporen die tijdens het archeologisch onderzoek zijn aangetroffen dateren uit de Volle Middeleeuwen. Het gaat mogelijk om erven die evenwel niet volledig zijn opgegraven.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Alken Boskoopweg archeologisch onderzoek [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072653 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.