Gebeurtenis

Vooronderzoek Sint-Lievens-Houtem Nederweg

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072655
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072655

Beschrijving

Voor de eerste fase van het archeologisch proefsleuvenonderzoek werd 642m², ofwel 11,7% van de geadviseerde onderzoekszone onderzocht door de aanleg van proefsleuven. 333m², ofwel 6,1% werd onderzocht door de aanleg van kijkvensters en dwarssleuven. Dit komt neer op 17,8% van de oppervlakte binnen fase 1. In totaal werd bijgevolg 7,4% van de geadviseerde zone voor vervolgonderzoek reeds onderzocht door proefsleuven en 3,8% door kijkvensters of dwarssleuven. Samen komt dit neer op 11,2% van de in totaal geadviseerde zone voor archeologisch vooronderzoek.

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 15-07-2020

Bronnen

Bron: VAN NUFFEL, J., VERGAUWE, R., GENBRUGGE,, S. en HOORNE J. 2020: Letterhoutem (Sint-Lievens-Houtem)-Nederweg, Adegem
Type: literatuur
Datum: 28-08-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nederweg (Sint-Lievens-Houtem)
Na de uitvoering van een eerste fase van het landschappelijk bodemonderzoek en het proefsleuvenonderzoek blijkt dat er zich centraal binnen het projectgebied archeologisch interessante sporen en structuren bevinden.