Gebeurtenis

Vooronderzoek Sint-Lievens-Houtem Nederweg

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072655
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072655

Beschrijving

Voor de eerste fase van het archeologisch proefsleuvenonderzoek werd 642m², ofwel 11,7% van de geadviseerde onderzoekszone onderzocht door de aanleg van proefsleuven. 333m², ofwel 6,1% werd onderzocht door de aanleg van kijkvensters en dwarssleuven. Dit komt neer op 17,8% van de oppervlakte binnen fase 1. In totaal werd bijgevolg 7,4% van de geadviseerde zone voor vervolgonderzoek reeds onderzocht door proefsleuven en 3,8% door kijkvensters of dwarssleuven. Samen komt dit neer op 11,2% van de in totaal geadviseerde zone voor archeologisch vooronderzoek.

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN NUFFEL, J., VERGAUWE, R., GENBRUGGE,, S. en HOORNE J. 2020: Letterhoutem (Sint-Lievens-Houtem)-Nederweg, Adegem
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nederweg (Sint-Lievens-Houtem)
Na de uitvoering van een eerste fase van het landschappelijk bodemonderzoek en het proefsleuvenonderzoek blijkt dat er zich centraal binnen het projectgebied archeologisch interessante sporen en structuren bevinden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Sint-Lievens-Houtem Nederweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072655 (Geraadpleegd op )