Gebeurtenis

Vooronderzoek Middelkerke Kleitendijkstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1072663
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072663

Beschrijving

De proefsleuven werden aangelegd op één archeologisch niveau, namelijk de C-horizont. Deze bevond zich ca. 80cm tot 140cm onder het huidige maaiveldniveau.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd binnen het plangebied een sterk tot matig sterk verstoorde bodemopbouw vastgesteld. Tijdens het vooronderzoek werden zes spoornummers uitgedeeld aan aangetroffen sporen en structuren. Vier sporen kunnen in de Eerste Wereldoorlog gedateerd worden, één spoor heeft een onbepaalde datering en één spoor dateert uit de postmiddeleeuwen.

Het proefsleuvenonderzoek leverde vier sporen op die direct gelinkt kunnen worden aan de Eerste Wereldoorlog, meer bepaald een extractiegreppel die gelinkt kan worden aan een verbindingsloopgraaf en drie bunkers, waarvan één volledig binnen het plangebied. Alle sporen kunnen bovendien toegeschreven worden aan de Duitse troepen in de periode 1916-1917.

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE, B., BRACKE,, M. en FONTEYN, P. 2020: Nota Middelkerke Kleitendijkstraat Verslag van Resultaten, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kleitendijkstraat (Middelkerke)
Het vooronderzoek toonde aan dat inderdaad sporen uit de Eerste Wereldoorlog aanwezig zijn, maar nagenoeg uitsluitend de stevige structuren (bunkers). Alle andere sporen, met uitzondering van een loopgraafsegment en enkele bomkraters, bleken oppervlakkiger te zijn en reeds verstoord door naoorlogse activiteiten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Middelkerke Kleitendijkstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072663 (Geraadpleegd op )