Gebeurtenis

Vooronderzoek Menen LAR Blok Z

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1072666
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072666

Beschrijving

Een proefsleuvenonderzoek was de meest geschikte methode is om het eventueel bewaard archeologische sporenarchief in kaart te brengen en te registreren. In het geval van ‘Menen LAR Blok Z’, waar geen complexe verticale stratigrafie werd verwacht, werd geopteerd voor proefsleuven met een tussenafstand van 15m, middelpunt tot middelpunt, waarbij alle sleuven in 1 vlak worden aangelegd. De dekkingsgraad van de te onderzoeken oppervlakte is van dien aard dat hij toelaat om voldoende gefundeerde uitspraken te doen over de rest van het projectgebied, en bedraagt als uitgangspunt 12,5%. Deze dekkingsgraad wordt onderverdeeld in 10% continue sleuven en 2,5% kijkvensters, dwarssleuven en volgsleuven.

 

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Bronnen

Bron: De BRANT, R. en GHYSELBRECHT, E. 2020: Menen LAR Blok Z (Menen, West-Vlaanderen) Projectcode: 2020I340, Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lar Blok Z (Menen)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. De verklaring hiervoor is zeer waarschijnlijk te zoeken bij de voorafgaande nivellering van het terrein.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Menen LAR Blok Z [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072666 (Geraadpleegd op )