Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Visbeek

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072677
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072677

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren van afgravingswerken, werden de 5 niet aan elkaar grenzende zones van het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. In elke zone werd een systeem van parallelle proefsleuven en daarop aansluitende dwarssleuven aangelegd. Enkel in zone 4 werden nog 5 kijkvensters uitgegraven. In de eerste zone werd in totaal 982 m² sleuf en dwarssleuf aangelegd. De sleuven strekten zich uit over 491 m lengte. Dit houdt een dekkingsgraad in van 13,5%. In de tweede zone werd in totaal 966 m² sleuf en dwarssleuf aangelegd. De sleuven strekten zich uit over 483 m lengte. Dit houdt een dekkingsgraad in van 12,1%. In zone 3 werd in totaal 1100 m² sleuf en dwarssleuf aangelegd. De sleuven strekten zich uit over 590 m lengte. Dit houdt een dekkingsgraad in van 13,8%. In Zone 4 werd in totaal 2002 m² sleuf, dwarssleuf en kijkvenster aangelegd. De sleuven strekten zich uit over 821 m lengte. Dit houdt een dekkingsgraad in van 12,7%. In de laatste zone werd in totaal 579 m² sleuf en dwarssleuf aangelegd. De sleuven strekten zich uit over 289 m lengte. Dit houdt een dekkingsgraad in van 12,8%. Verspreid over de 5 zones werden in totaal 27 bodemprofielen geregistreerd. De resultaten van deze registratie tonen aan dat de bodem nergens intact en zelfs eerder slecht bewaard is. In de meeste gevallen was de bodem zelfs afgetopt tot op de moederbodem. Als er nog een restant van een podzolbodem aanwezig was, was dit in verrommelde/verploegde vorm of lokaal slechts de onderkant van de B-horizont. In één profiel was de podzolsequentie wel nog bewaard vanaf de EB-horizont, namelijk profiel 10.1 in zone 4. De topografische ligging van de zones is gesitueerd in lagere en nattere gebieden op zand. Op 1 greppels na aangetroffen in zone 3 werden geen relevante archeologische sporen waargenomen. In de greppelvulling is een fragment postmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. 

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: NUYTS T. 2019: Nota Lille Visbeek: Verslag van de resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1144, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schrieken (Beerse), Rooverstraat, Vijfde Bosdreef, Wetschot (Lille)
Naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren van afgravingswerken, werd het projectgebied bestaande uit 5 zones, onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek leverde geen relevante archeologische sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Visbeek [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072677 (Geraadpleegd op )