Gebeurtenis

Vooronderzoek Maldegem Ringbaan

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072683
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072683

Beschrijving

Totaal waren 39 sleuven gepland. Ze hebben variërende oriëntatie per perceel en een tussenafstand van 15m of minder. Met dit proefsleuvenschema wordt minstens 10% van het terrein onderzocht. Daarnaast dient het projectgebied onderzocht te worden door middel van kijkvensters en/of dwarssleuven tot een oppervlakte van 12,5% van het projectgebied aan het proefsleuvenonderzoek werd onderworpen. Enkel in de noordoostelijke hoek van het onderzoeksgebied werd afgeweken van het proefsleuvenplan. Door de aanwezigheid van een dump met afval en grond kon sleuf 0500 slechts deels worden aangelegd.

Aan het oostelijke deel van de groenzone zijn relevante archeologische sporen aangetroffen. Een deel van de groenzone (en de aanliggende zone centraal van het plangebied) dient met een vlakdekkende opgraving onderzocht te worden. Het proefsleuvenonderzoek geeft aan dat er op verschillende zones resten uit de ijzertijd, Romeinse periode en middeleeuwen aanwezig zijn. De vaststellingen op het terrein wijzen wellicht op verschillende nederzettingen met bewoningssporen, waaronder gebouwen, maar waarschijnlijk ook waterputten, kuilen, grachtsystemen, etc.

Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: HEYNSSENS, N.., GENBRUGGE, S. en HOORNE, J. 2020: Maldegem – Ringbaan, groenzone november - december 2019, Adegem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ringbaan (Maldegem)
Het proefsleuvenonderzoek geeft aan dat er op verschillende zones resten uit de ijzertijd, Romeinse periode en middeleeuwen aanwezig zijn. De vaststellingen op het terrein wijzen wellicht op verschillende nederzettingen met bewoningssporen, waaronder gebouwen, maar waarschijnlijk ook waterputten, kuilen, grachtsystemen, etc.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Maldegem Ringbaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072683 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.