Gebeurtenis

Vooronderzoek Lochristi Zijstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072684
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072684

Beschrijving

Er werden vier werkputten (drie proefsleuven en één kijkvenster) aangelegd.

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Bronnen

Bron: HELLINX, A.-J. en REYNS, N. 2020: Nota Beervelde (Lochristi) – Zijstraat, Rapporten All-Archeo bvba 957, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zijstraat (Lochristi)
Het proefsleuvenonderzoek heeft de informatie uit het bureauonderzoek en het landschappelijk bodemonderzoek kunnen aanvullen en bijstellen. Het is nu duidelijk dat binnen de te onderzoeken zone geen archeologische sporen aanwezig zijn.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Lochristi Zijstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072684 (Geraadpleegd op )