Gebeurtenis

Vooronderzoek Lochristi Dorp-Oost

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072685
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072685

Beschrijving

Er werden vijf proefsleuven aangelegd en vier kijkvensters voor een totale oppervlakte van 624 m². Het totale plangebied voor proefsleuvenonderzoek omvat 4.366 m², waardoor 14 % onderzocht werd.

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Bronnen

Bron: KRUG, C. en CREUTZ, M. 2020:Nota Lochristi, Dorp-Oost Deel 1: Verslag van Resultaten, Bassevelde.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dorp-Oost (Lochristi)
Slechts enkele sporen zijn archeologisch relevant en herkend als depressie of mogelijke houtskoolmeiler.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Lochristi Dorp-Oost [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072685 (Geraadpleegd op )