Gebeurtenis

Opgraving Witloofstraat

archeologische opgravingen, toevalsvondsten
ID
1072694
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072694

Beschrijving

De opgraving van het centraal tracé is uitgevoerd door het agentschap.

Tijdens de opgraving werden er in de archeologische contexten geen verdere vondsten aangetroffen wel verscheidene sporen. Zowel het archeologisch vlak in de werkput, de uitgegraven grond, als de rest van het perceel rondom de werkput werden onderzocht met een metaaldetector. De metaaldetectievondsten werden ingezameld en de puntlocatie van elke vondst werd geregistreerd.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: https://id.erfgoed.net/dossiers/5413
Type: toevalsvondst (archeologieportaal)
Datum:

Bron: MOIES J., PEETERMANS S., BRION M. 2020: Kampenhout, Witloofstraat Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 161, Brussel.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Witloofstraat 19 (Kampenhout)
Proefsleuvenonderzoek en opgraving naar aanleiding van een toevalsvondst.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Witloofstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072694 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.