Gebeurtenis

Opgraving Witloofstraat

archeologische opgravingen, toevalsvondsten
ID
1072694
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072694

Beschrijving

De opgraving van het centraal tracé is uitgevoerd door het agentschap.

Tijdens de opgraving werden er in de archeologische contexten geen verdere vondsten aangetroffen wel verscheidene sporen. Zowel het archeologisch vlak in de werkput, de uitgegraven grond, als de rest van het perceel rondom de werkput werden onderzocht met een metaaldetector. De metaaldetectievondsten werden ingezameld en de puntlocatie van elke vondst werd geregistreerd.

Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 10-2020

Bronnen

Bron: https://id.erfgoed.net/dossiers/5413
Type: vondstmelding
Datum: 24-08-2020

Bron: MOIES J., PEETERMANS S., BRION M. 2020: Kampenhout, Witloofstraat Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 161, Brussel.
Type: literatuur
Datum: 2020


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Witloofstraat 19 (Kampenhout)
Proefsleuvenonderzoek en opgraving naar aanleiding van een toevalsvondst.