Gebeurtenis

Archeologische opgraving Hamont-Achel Brouwersstraat

vlakdekkende opgravingen
ID
1072695
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072695

Beschrijving

Het volledige plangebied werd onderzocht in twee werkputten. In werkput 1 werden twee vlakken aangelegd, waarvan het eerste onder de recente bouwlaag, op de ophogingslaag die tijdens het proefsleuvenonderzoek herkend werd als zijnde Nieuwe Tijd. Het tweede vlak werd vervolgens hieronder aangelegd, in de natuurlijke C-horizont. Dit geldt ook voor werkput 2, al werd hier onder een spoor in vlak 2, een bijkomend spoor geregistreerd. Dit spoor werd vervolgens geregistreerd in vlak 3, wat zich ook in de Chorizont bevond. De archeologische vlakken zijn onder begeleiding van een erkend archeoloog machinaal aangelegd door een rupskraan met een gladde bak met een breedte van 1,80m. Waar nodig is het vlak manueel opgeschaafd om de leesbaarheid te bevorderen. De sporen zijn meteen ingekrast en voorzien van een spoornummer. Vervolgens zijn het vlak en de sporen digitaal ingemeten en uitvoerig beschreven met behulp van een GPS. Daarnaast zijn op regelmatige afstanden vlak-en maaiveldhoogtes ingemeten. Het vlak en het stort is intensief onderzocht met een metaaldetector. Slechts na controle van de ruwe digitale plannen is overgegaan tot couperen, waarbij getracht werd uit elk spoor vondstmateriaal te verzamelen. Paalkuilen, kuilen en de uitbraaksporen werden met de hand gecoupeerd en afgewerkt, alsook de muur en vloerresten. De grotere kuilen en mogelijk uitgebroken kelder werden machinaal gecoupeerd en afgewerkt. De sporen zijn gefotografeerd, ingetekend (schaal 1:20) en beschreven. In totaal werden vier profielkolommen manueel opgeschaafd, gefotografeerd en getekend op schaal 1:20. Archeologische en lithologische lagen zijn gedocumenteerd. Deze lagen zijn beschreven op textuur, kleur en bodemkundige verschijningen.

Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  :

Bronnen

Bron: LEMAHIEU, J 2020: Hamont-Achel, Brouwersstraat-Hoogstraat; Een archeologierapport van de archeologische opgraving.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/archeologierapporten/1094


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Brouwersstraat 5 (Hamont-Achel)
Het proefsleuvenonderzoek leverde sporen uit de Late Middeleeuwen op. De opgraving leverde tevens sporen van bewoning op vanaf de late middeleeuwen, al zijn de meeste sporen postmiddeleeuws te dateren.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologische opgraving Hamont-Achel Brouwersstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072695 (Geraadpleegd op )