Gebeurtenis

Vooronderzoek Robert de Preesterstraat

landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072696
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072696

Beschrijving

Het archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een verkavelingsvergunningsaanvraag.
Het vooronderzoek bestond uit een bureauonderzoek aangevuld met 6 landschappelijke boringen en 4 proefsleuven. 

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werd vastgesteld dat er geen goed bewaarde (paleo)bodem aanwezig was.
De proefsleuven leverden geen archeologische sporen op. De oostelijke helft van het terrein bevatte erg veel verstoringen die in verband te brengen zijn met een vroegere kerstboomplantage.

Gerelateerde projectcodes:
  • 2019G161 - bureauonderzoek
  • 2020J153 - proefsleuven en proefputten
  • 2020I381 - landschappelijk bodemonderzoek

Auteurs :  Brion, Marc
Datum  :

Bronnen

Bron: Dingens, L., 2020; Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Robert de Preesterstraat te Oudenaarde, Studiebureau Archeologie bvba, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Robert De Preesterstraat (Oudenaarde)
Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Robert de Preesterstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072696 (Geraadpleegd op )