Gebeurtenis

Archeologische opgraving Heirstraat

archeologische opgravingen
ID
1072698
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072698

Beschrijving

De op te graven zone werd in vier fasen opgegraven aangezien men al begonnen was met de bouw van het appartementsgebouw op het aanpalend terrein. Het achterliggend weiland werd in twee fasen opgegraven en dit op 16 en 17 augustus 2018 voor het meest oostelijke deel en op 28 en 29 augustus 2018 voor wat betreft het westelijk deel. De zone langsheen de straatkant werd eveneens in twee fasen opgegraven en dit op 10 en 11 september 2018 en op 2 oktober 2018. De opgravingszones werden opgedeeld in werkputten zodat elke zone op korte termijn afgewerkt kan worden en de sporen niet degraderen door het openliggen. Het onderzochte terrein werd in vijf werkputten opgedeeld en opgegraven. Deze werkputten komen quasi overeen met de vier fasen. Enkel tijdens de tweede fase werd de zone langsheen de zuidelijke zijde van de kerk in een aparte werkput aangelegd. Werkputten WP1 en WP2 werden aangelegd op het achterliggende weiland. Werkput WP3 bevindt zich tussen de kerk en de nieuwbouw. Werkputten WP4 en WP5 tenslotte zijn aangelegd langsheen de Heirstraat. De werkputten werden aangelegd op één archeologisch niveau, tussen 50 à 60 cm t.o.v. het huidig maaiveld, wat neerkomt op een diepte tussen ca. 41,9 m en 43,0 m +TAW. Er werden twee profielputten aangelegd zowat ter hoogte van het toekomstige rioleringstraject. Bij het onderzoek werden enkele sporen aangetroffen die zich eventueel lenen tot een 14C-datering. Om
de datering van o.a. structuren scherper te kunnen stellen, werd 1 staal vooropgesteld voor een 14Cdatering. Het betreft een houtskoolmonster dat genomen werd uit de insteekkuil van één van de vier middenstaanders van het gebouw H1, nl. SP119. Hierin werd houtskool vastgesteld dat het best in
aanmerking komt voor een 14C-analyse.

Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  : 09-11-2020

Bronnen

Bron: CLAESEN J., B. VAN GENECHTEN, G. VERBEELEN, E. AUDENAERT, E. KEERSMAEKERS A. DOUCET & K. BOUCKAERT 2020: Eindverslag Opgrimbie - Heirstraat, Archebo - Rapport 2018D283, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heirstraat (Maasmechelen)
Op de site werden voornamelijk om bewoningssporen uit de volle en late middeleeuwen en een stuk van de weg tussen Tongeren en Nijmegen teruggevonden.