Gebeurtenis

Booronderzoek Puyenbroeck bloemenperk

verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1072699
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072699

Beschrijving

Landschappelijk booronderzoek uitgevoerd in het provinciaal domein Puyenbroeck (Wachtebeke), in het bloemenperk. Het gebied is gelegen binnen een archeologische zone. Naar aanleiding van een nieuwe recreatieve zone werd er overgegaan tot landschappelijke boringen om zo een betrouwbare datering van de venige faciës in het onderzoeksgebied te bekomen, alsook deze gegevens samen te brengen tot een landschapsrecontructie. Voorgaande onderzoeken bestaan reeds uit landschappelijke boringen en een landschappelijke studie. Op basis hiervan werd er gericht een mechanisch booronderzoek uitgevoerd ter hoogte van de verbreding en verdieping van de gracht nabij de Zuidlede. Deze zone heeft een oppervlakte van ca.
11.685m². Gezien de natte/moerassige context van het projectgebied geeft deze methode de beste zichtbaarheid op de venige structuren. Aangezien de boormachine enkel relatief vlakke terreinen kan bereiken, konden de boringen niet in de bestaande gracht uitgevoerd worden.
In totaal werden 25 boringen uitgezet waarbij de tussenafstand tussen de boringen ca. 45m bedraagt. Elke boring gaat tot de fluvioperiglaciale afzettingen (laat Glaciaal). Enkel zo kan met zekerheid gesteld dat het volledige veenpakket is aangeboord. De diameter van de boor bedraagt min. 10cm. Indien dit technisch niet mogelijk is op het terrein, moet dit verantwoord worden in het rapport van de opgraving. De veenlagen worden in bulk bemonsterd, ze worden in een liner bewaard; de boorkop is ingepakt met folie en koel bewaard in afwachting van de selectie voor natuurwetenschappelijk onderzoek.

Bron     : VANHOUTTE, C. & P. LEGRAND: Landschappelijk booronderzoek; verslag van de resultaten; Eindverslag; Wachtebeke Puyenbroeck bloemenperk (prov. Oost-Vlaanderen)
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  : 06-2019

Bronnen

Bron: VANHOUTTE, C. & P. LEGRAND: Landschappelijk booronderzoek; verslag van de resultaten; Eindverslag; Wachtebeke Puyenbroeck bloemenperk (prov. Oost-Vlaanderen)
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Wachtebeke (Wachtebeke)
Landschappelijke boringen Lochristi Wachtebeke Puyenbroeck bloemenperk. Het doel van het onderzoek was erop gericht een betrouwbare datering van de venige faciës in de Moervaartdepressie te bekomen samen met een landschapsreconstructie.