Gebeurtenis

Vooronderzoek Vliegveld 152D

landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072702
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072702

Beschrijving

De landschappelijke boringen werden uitgevoerd in twee fasen. Op 3 oktober 2019 werden er dertien machinale boringen uitgevoerd en op 21 november 2019 werden er vier bijkomende manuele boringen uitgevoerd door een bodemkundige van Geosonda nv onder begeleiding van een archeoloog van ABO nv.

Op 8 en 9 januari 2020 vond een proefsleuvenonderzoek plaats. Op basis van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek werd enkel de zone ten noorden van de interne weg weerhouden voor verder vooronderzoek. Dit resulteerde in 16 ingekorte proefsleuven. De bestaande interne weg werd als grens gevolgd aangezien deze nog in gebruik was en in deze zone zeer veel leidingen aanwezig bleken te zijn. Plaatselijk werd een uitgebreide en diepgaande verstoring vastgesteld waardoor besloten werd de proefsleuven in te korten en indien nodig te vervangen door profielputten. Verder werden nog zes kijkvensters aangelegd verspreid over het onderzoeksgebied. In totaal werd zo 712,8 m² van het terrein onderzocht. Hoewel dit niet overeenkomt met een dekkingsgraad van 12,5 % is toch een voldoende groot deel van het terrein onderzocht, zeker wanneer rekening gehouden wordt met de niet te onderzoeken zones door bijvoorbeeld aanwezige (nuts)leidingen en/of verstoringen. 

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: ABO 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief aan de hand van landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuven t.h.v. Haachtsesteenweg 138 te Melsbroek, ABO Archeologische Rapporten 1144, Aartselaar
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vliegveld 152D (Steenokkerzeel)
Vooronderzoek Vliegveld 152D


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Vliegveld 152D [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072702 (Geraadpleegd op )