Gebeurtenis

Opgraving Aalter Hooiestraat

radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1072703
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072703

Beschrijving

De resultaten van het voorgaande bureauonderzoek en het landschappelijk bodemonderzoek hadden aangetoond dat het plangebied een behoorlijk archeologisch potentieel bevatte. De uitvoering van het proefsleuvenonderzoek had met zekerheid één archeologische vindplaats uit de vroege ijzertijd gelokaliseerd, dat slechts met een opgraving geëxploiteerd kon worden.

Het blootleggen van de advieszone liep verspreid over vier en een halve dag. De kraan werd steeds begeleid door de archeologen, het vlak werd  opgeschaafd. Daarna werd het terrein vlakdekkend onderzocht. Alle sporen kregen een uniek nummer, zijn gefotografeerd, beschreven in een database en ingemeten met een GPS-toestel. De relevante sporen zijn gecoupeerd, waarna ook de doorsnede is ingemeten en getekend en in sommige gevallen werden staalnames van de resterende helft genomen. In sommige gevallen werd het volledige spoor in bulk verzameld.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Bronnen

Bron: DE KREYGER F., BILLEMON J. & HOORNE J. 2022: DL&H-Knesselare - Hooiestraat. Eindverslag archeologische opgraving september - oktober 2020, DL&H-rapport 48, Adegem.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hooiestraat (Aalter)
Het onderzoek leverde zowel sporen van late bronstijd tot late ijzertijd, volle middeleeuwen, en de nieuwe en nieuwste tijd op. Voornamelijk de sporen uit de vroege ijzertijd zijn overvloedig aanwezig en resulteren in minstens drie plattegronden van gebouwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Aalter Hooiestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072703 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.