Gebeurtenis

Archeologische opgraving Kadijk

archeologische opgravingen
ID
1072704
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072704

Beschrijving

Tijdens de archeologische opgraving werd een oppervlakte van ca. 6.247 m² onderzocht. Dit onderzoek vond plaats van 22 t.e.m. 26 oktober 2018.
De opgravingszone werd opgedeeld zodat elke zone op korte termijn afgewerkt kan worden en de sporen niet degraderen door het openliggen. Het onderzochte terrein werd in vijf werkputten opgedeeld en opgegraven. De teelaarde werd evenwel onmiddellijk afgevoerd, waardoor quasi het gehele
onderzoeksgebied in één groot vlak kon opengelegd worden.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Bronnen

Bron: CLAESEN J. , B. VAN GENECHTEN, E. AUDENAERT, E. KEERSMAEKERS A. DOUCET & K. BOUCKAERT 2020: Eindverslag Overpelt - Kadijk (fase 2B) Archebo - Rapport 2018D286, Overpelt.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kadijk (Pelt)
Tijdens dit onderzoek werd een huisgreppel aangesneden die reeds voor een deel werd blootgelegd en gedocumenteerd tijdens het eerder archeologisch onderzoek tijdens Fase 1 van de opgraving. Ook één van de paalkuilen van het reeds aangetroffen bootvormig gebouw ( type H2, ca. 1100-1175) werd tijdens dit onderzoek aangesneden en gedocumenteerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologische opgraving Kadijk [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072704 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.