Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Abstdreef 10e

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1072707
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072707

Beschrijving

Naar aanleiding van uitbreiding van een bestaand gebouw, werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Voor het landschappelijk booronderzoek werden drie machinale boringen uitgevoerd met liners met een diameter van 50 mm door middel van een Geoprobe (boringen 1-3) en een manuele boring (boring 4) met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Om het terrein te evalueren werden boringen uitgevoerd volgens een verspringend driehoeksgrid van 30 x 40 m. De boorkernen werden manueel onderzocht en beschreven. In 3 boringen werden ophogingspakketten vastgesteld alsook een begraven plaggenbodem. De bodem vertoonde er een A/C profiel. Enkel in boring 4 werd een Bs-horizont vastgesteld wat potentieel bood voor de aanwezigheid van een steentijdsite. Rond deze boring werden dan ook 7 manuele boringen uitgevoerd met een Edelmanboor, met een diameter van 10 cm. De boringen werden uitgevoerd volgens een verspringend driehoeksgrid van 10 x 12 m. De opgeboorde sedimenten werden gezeefd op een zeef met maaswijdte van 2 mm om de aanwezigheid van archeologische vondsten en indicatoren, zowel van menselijke als natuurlijke aard of een combinatie van beide, te controleren. Er waren geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een steentijdsite maar onder de goed bewaarde plaggenbodem was er wel potentieel voor de aanwezigheid van een jonger sporensite. Een proefsleuvenonderzoek was dus aangewezen. Omwille van de fasering die aangebracht werd in de geplande werken, is de aanleg van de proefsleuven in 3 fasen opgesplitst. Enkel fasen 1 en 2 zijn uitgevoerd. Fase 3 zal uitgevoerd worden in de toekomst. Er werden 5 werkputten (4 proefsleuven van 2 m breed en 1 kijkvenster) aangelegd. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 40 en 125 cm onder het maaiveld of een hoogte tussen 3,70 en 4,36 m TAW. In totaal werden er 20 sporen geregistreerd. Er werd een oppervlakte opengelegd van 298 m². Dit is 14,05 % van de te onderzoeken zone van bouwfase 1. Er werden vijf bodemprofielen geregistreerd. De bodemprofielen sluiten grotendeels aan bij de waarnemingen uit het landschappelijk bodemonderzoek en het verkennend archeologisch booronderzoek (ophogingspakketten boven een goed bewaarde plaggenbodem). De uitzondering betreft profiel 1 waar een hydropodzol in werd aangetroffen. n. In totaal werden 16 grondsporen geregistreerd. Het gaat om een paalspoor, kuilen, greppels, spitsporen, een insteek en verstoringen. Daarnaast werden ook vijf muurresten geregistreerd. De sporen bevonden zich op een diepte van ca. 40 tot 125 cm onder het maaiveld. De sporen werden hoofdzakelijk aangetroffen in het noorden en het westen van het terrein. Al deze sporen werden gedateerd in de nieuwe en/of nieuwste tijd. 

Auteurs :  Reyns, Natasja
Datum  :

Bronnen

Bron: REYNS N. & COREMANS L. 2020: Nota Stabroek-Abtsdreef, Rapporten All-Archeo-bvba 883, Bornem
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Abtsdreef 10E (Stabroek)
Naar aanleiding van uitbreidingswerken van een bestaand gebouw, is het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Geen van deze onderzoeken leverde archeologisch relevante sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Abstdreef 10e [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072707 (Geraadpleegd op )