Gebeurtenis

Vooronderzoek Lichtervelde 22.663 Kortemarkstraat Brugsebaan

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072716
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072716

Beschrijving

In Zone 1 aan de Kortemarkstraat werden 4 parallelle continue sleuven aangelegd in de lengte van het terrein, parallel met de spoorweg, aangevuld met enkele kijkvensters. 

In Zone 2 aan de Brugsebaan kon de meest westelijke langse sleuf niet  aangelegd worden omwille van de aanwezigheid van een reeks in gebruik zijnde nutsleidingen. Er werden twee proefsleuven aangelegd aangevuld met twee kijkvensters.

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Bronnen

Bron: PYPE, P., JANSEN, I., VAN DENHAUTE, T., DE HOOGHE, G.. en COENAERTS, J. 2020: Proefsleuvenonderzoek langs de Brugsebaan te Lichtervelde (West-vlaanderen). Nota verslag van resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1171, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kortemarkstraat (Lichtervelde)
In Zone 1 (Kortemarkstraat) werden er geen relevante archeologische sporen aangetroffen. In Werkput 1 kwamen een reeks recente kuilen aan het licht. In Zone 2 (Brugsebaan) daarentegen kwamen een drietal paalkuilen aan het licht die ongetwijfeld in verband te brengen zijn met een houtbouw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Lichtervelde 22.663 Kortemarkstraat Brugsebaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072716 (Geraadpleegd op )