Gebeurtenis

Vooronderzoek Oude Schapenstraat

landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072717
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072717

Beschrijving

Het veldwerk op het terrein voor bufferbekken 1 kon uitgevoerd worden volgens het voorstel uit het programma van maatregelen. Enkel in het uiterste noorden van het terrein diende een sleuf door de aanwezigheid van een boom ingekort te worden. Verder werden nog twee kijkvensters aangelegd. Beide werkputten en kijkvensters samen hadden een oppervlakte van 145,52 m². Voor het projectgebied komt dit overeen met 11,4 % onderzochte oppervlakte. Op het terrein voor bufferbekken 2 dienden de voorgestelde sleuven 3 en 4 naar het zuiden opgeschoven te worden door de aanwezigheid van enkele te behouden bomen en een nieuwe omheining. De proefsleuven werden uitgebreid met 2 kijkvensters. In totaal werd een oppervlakte van 310,746 m² onderzocht wat overeenkomt met zo’n 10,7 % van het terrein.

 

Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: ABO NV 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief aan de hand van landschappelijk bodemonderzoek, verkennend bodemonderzoek en proefsleuven t.h.v. de Blaasbergstraat en de Schapenstraat te Lennik – FASE II Nota verslag van Resultaten, Aartselaar
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Oude Schapenstraat (Lennik)
Het proefsleuvenonderzoek op het terrein voor bufferbekken 1 leverde aanvankelijk vier sporen op. Bij nader onderzoek bleken echter drie sporen een natuurlijke oorsprong te hebben. Enkel spoor 1.4 bleef dan ook over als archeologisch spoor. Deze kuil bevond zich in de noordwestelijke hoek van werkput 1. Aangezien er geen materiaal werd aangetroffen in dit spoor blijft de datering onbepaald. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek geven aan dat het terrein voor bufferbekken 2 een laag archeologisch potentieel heeft. Er werden slechts vier sporen aangetroffen zonder onderlinge samenhang. Het betreft twee kuilen, waarvan één recent, een ouder greppeltje en een cirkelvormige kuil dat vermoedelijk ten vroegste uit de post-middeleeuwse of middeleeuwse periode dateert.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Oude Schapenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072717 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.