Gebeurtenis

Archeologische opgraving Parochiezaal Dorp 29

archeologische opgravingen
ID
1072722
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072722

Beschrijving

Tijdens de archeologische opgraving werd een oppervlakte van ca. 2.365 m² onderzocht. Dit onderzoek vond plaats van 11 t.e.m. 14 december 2018.
De opgravingszone werd opgedeeld zodat elke zone op korte termijn afgewerkt kan worden en de sporen niet degraderen door het openliggen.

De op te graven zone werd aangelegd op één archeologisch niveau en dit op ca. 50 tot 80 cm onder het huidige maaiveld, wat neerkomt op een diepte tussen 31,8 m en 34,3 m +TAW. Een uitzondering hierop is het uiterste oostelijke deel van het onderzoeksgebied (WP4 en het oostelijke deel van WP5 en WP7), waar een begraven bodem werd vastgesteld. Hier werd bijgevolg een tweede vlak aangelegd en dit op ca. 1,20 m onder het huidig maaiveld (gemiddeld op 31,5 m +TAW). Dit tweede vlak leverde evenwel geen extra sporen op.

C14 onderzoek werd niet nuttig geacht om de sporen te dateren, gezien dit kon p basis van aardewerkonderzoek.

Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  : 10-11-2020

Bronnen

Bron: CLAESEN J., B. VAN GENECHTEN, E. AUDENAERT, E. KEERSMAEKERS A. DOUCET & K. BOUCKAERT 2020: Eindverslag Runkelen - Parochiezaal Archebo-Rapport 2018D287, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dorp (Sint-Truiden)
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het terrein vermoedelijk over een korte periode doorheen de geschiedenis (eind 12de -begin 13de eeuw) in gebruik geweest is voor activiteiten die vermoedelijk gelinkt kunnen worden aan de bouw van een middeleeuwse kerk (als voorloper van de huidige kerk).