Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Klingedijkstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072728
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072728

Beschrijving

Naar aanleiding van de de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Er werden 5 werkputten (4 parallelle proefsleuven van 2 m breed en 1 kijkvenster) aangelegd. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 74 en 107 cm onder het maaiveld of een hoogte tussen 2,93 en 3,16 m TAW. Er werd een oppervlakte opengelegd van 401,8 m². Dit is 10,06 % van de te onderzoeken zone. Door middel van een kijkvenster werd een oppervlakte opengelegd van 139,12 m². Dit is 3,48 % van de te onderzoeken zone. Het proefsleuvenonderzoek geeft aan dat op het terrein enkel archeologische sporen aanwezig zijn uit de nieuwe tot de nieuwste tijd. Ze zijn hoofdzakelijk te relateren aan landbouwactiviteiten en aan landindeling, maar ook muurresten van gebouwen uit de nieuwste tijd werden aangetroffen. 

Bron: VAN BUGGENHOUT J. & GYESBREGHS D. 2020: Nota Sint-Gillis-Waas - Klingedijkstraat, Rapporten All-Archeo bvba 993, Bornem.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: VAN BUGGENHOUT J. & GYESBREGHS D. 2020: Nota Sint-Gillis-Waas - Klingedijkstraat, Rapporten All-Archeo bvba 993, Bornem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Klingedijkstraat (Sint-Gillis-Waas)
Naar aanleiding van de de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Geen van beide onderzoeken leverde relevante archeologische sporen zodat geen vervolgonderzoek werd geadviseerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Klingedijkstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072728 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.