Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Aambeeldstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072729
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072729

Beschrijving

Het terrein werd onderzocht door middel van 5 noordoost-zuidwest gerichte proefsleuven en 2 kijkvensters.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 10-11-2020

Bronnen

Bron: DE RAEYMAEKER A. & CLAESSENS S. 2020: Nota. Het archeologisch vooronderzoek aan de Aambeeldstraat te Wilsele, Tienen.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Aambeeldstraat (Leuven)
Het proefsleuvenonderzoek leverde 1 perceelsgreppel op van vermoedelijk recente datum. In de greppel werd een lithisch artefact aangetroffen.