Gebeurtenis

Opgraving Lichterstraat fase 1

dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen
ID
1072734
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072734

Beschrijving

Naar aanleiding van de realisatie van een sportcomplex werd fase 1 van het projectgebied voorafgegaan door een vlakdekkende opgraving. Deze opgraving bracht een vindplaats uit de metaaltijden tot Romeinse periode aan het licht alsook een segment van een verdedigingsgordel uit WOI. De site kent geen complexe stratigrafie (A/C-profiel) zoals de 11 bodemprofielen aantonen. Het te onderzoeken terrein werd opgedeeld in 4 werkputten die alle vlakdekkend onderzocht werden. ER werden 857 antropogene sporen vastgesteld waaronder 68 kuilen, 2 waterputten en een putmik, 17 greppelfragmenten, sporen van een loopgracht, 3 ploegsporen, 10 fragmenten van drainagebuizen en 15 verstoringen. Deze sporen zijn enerzijds te dateren in de metaaltijden tot in de inheems-Romeinse periode en anderzijds te relateren aan WOI. Een kleiner aandeel sporen is in de nieuwe tot nieuwste tijd te plaatsen. Tijdens het onderzoek werden meerdere vondsten aangetroffen. Deze omvatten fragmenten aardewerk (voornamelijk handgevormd), glas, metaal, organisch materiaal (bot en hout) en steen. Bijzonder is de vondst van 15 brokken verbrande leem uit 1 kuil, van een fragment van een glazen La-Tène-armband en van een spinsteen. ER werden stalen genomen voor 14C-datering (houtskool uit paalkuilen en hout van het vlechtwerk van een van de waterputten) en dendrochronologie en houtsoortbepaling (hout uit een van de waterputten). Verder werd botmateriaal ingezameld voor determinatie (menselijk of dierlijk) maar deze stalen gingen verloren bij verzending. Pollenstalen uit de waterputten werden verder geanalyseerd en gaven een landschappelijk beeld van de gebruiksfasen van beide waterputten. 

Bron     : CLAESSENS L., GYESBREGHS D. & BRUGGEMAN J. 2020: Eindverslag archeologische opgraving Puurs-Sint-Amands (Puurs) - Lichterstraat (fase 1), Rapporten All-Archeo bvba 687, Bornem.
Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: CLAESSENS L., GYESBREGHS D. & BRUGGEMAN J. 2020: Eindverslag archeologische opgraving Puurs-Sint-Amands (Puurs) - Lichterstraat (fase 1), Rapporten All-Archeo bvba 687, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Is gerelateerd aan

Vooronderzoek Puurs-Sint-Amands Lichterstraat

Lichterstraat (Puurs-Sint-Amands)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lichterstraat (Puurs-Sint-Amands)
Naar aanleg van de realisatie van een sportpark werd binnen een eerste fase van het projectgebied een vlakdekkend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit resulteerde in de registratie van een vindplaats uit de metaaltijden tot inheems-Romeinse periode. Er zijn 16 mogelijk plattegronden en 2 waterputten herkend. In het zuiden van het terrein zijn nog 2 parallelle greppels geregistreerd. In het uiterste noordoosten van het terrein is een segment van een verdedigingsgordel uit WOI waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Lichterstraat fase 1 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072734 (Geraadpleegd op )